유한회사 엠비즈

Thử thách cho một vẻ đẹp an toàn

Mbiz Corp. Mission

Mbiz luôn trăn trở tìm kiếm các phương pháp vì một sức khỏe bền vững của cả
con người và thiên nhiên từ quá trình chế tạo đến quá trình sau khi sử dụng sản phẩm.

Development
Process

Quá trình phát triển sản phẩm

01 kế hoạch sản phẩm
Lựa chọn loại mục sản phẩm
Soạn thảo ý tưởng sản phẩm
Khảo sát thị trường sản phẩm
Thiết kế nội dung sản phẩm
02 nghiên cứu sản phẩm
Nghiên cứu về công thức/thành phần và chức năng của sản phẩm
03 Tuyển chọn nhà sản xuất
Lựa chọn doanh nghiệp sản xuất sau khi đánh giá 1 đến 3 mẫu thử của các nhà sản xuất
04 Sản xuất và đánh giá mẫu
Đánh giá thành phần, chức năng,... của mẫu thử
05Thiết kế đóng gói
Thiết kế và sản xuất hộp/dụng cụ đựng
06 Quyết định mẫu thử
Quyết định thành phần và công thức sau khi đánh giá mẫu thử
07 Thử nghiệm lâm sàng chức năng sản phẩm
Báo cáo chức năng sản phẩm cho Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm
Yêu cầu bảng kết quả thử nghiệm và giấy chứng nhận
08 Sản xuất
Đặt hàng tại công ty sản xuất
09 Nhập hàng
Phân phối và buôn bán

Vegan Certification

Korean Vegan Certification Certification Products

Vượt qua sự kiểm tra nghiêm ngặt, chặt chẽ của Viện chứng nhận Vegan Hàn Quốc,
Mbiz đã nhận được dấu chứng nhận Vegan (Vegan Certification Mark)
về dung dịch vệ sinh phụ nữ tươi mới Lacto, nước hoa tươi mới LactoSản phẩm chứng nhận Vegan không sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ động
vật hoặc liên quan đến động vật như thịt, cá, mật, trứng,
sữa và chỉ sử dụng nguyên liệu thực vật tự nhiên hoặc có nguồn gốc tự nhiên.

Certification
& Patent